Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» | Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

АНКЕТА
учасника 1-го (районного) туру
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

1 Кошева Ніна Петрівна
2 06.10.1958 року
3 Смт. Ківшарівка, буд. 2, кв. 171, Куп’янського району Харківської області, (05742) 65409,e-mail:         сайт: http://nina-kosheva.kupyansk.info
4 Повна вища, вчитель української мови та літератури
5 Курилівський ліцей Куп’янської районної ради Харківської   області, с. Курилівка-1, Куп’янського району, Харківської області, тел.(05742)79185
6 Стаж роботи:     педагогічний – 36 років;
                   у тому числі класним керівником – 36 років
7 Спеціаліст вищої категорії
8 вчитель-методист
9  -
10 Виховання особистості через формування  національно –             патріотичних цінностей
11 Уроки-пам'яті, уроки-концерти, пошуково-дослідницька робота, екскурсії, конкурси сімейної творчості тощо.
12  Наукова література
1. 4. Педагогічна майстерня / - Х.: Науково- методичний журнал  ТОВ «Видавнича група «Основа» 2013, 2014.
2. Цибульова Л.В., Билдіна В.В. Довідник класного керівник,  7 – 8 класи. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок» 2007.
3. Абетка класного керівника / Упоряд. І. Рошнятовська, В.Зоц. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003.
4. Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання/ П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотекака. – 2003. –  № 8. –  С. 3 – Володарська, М.О. Інноваційні технології на уроках громадянської освіти / М.О. Володарська. – Х. : Основа, 2008. – 122 с.
5. Виховна робота в школі /  - Х,: ТОВ «Видавнича група «Основа» 2008, 2013, 2015.
6. Відмиш Л. І. Система національного виховання: шляхи і засоби реалізації / Л. І. Відмиш // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 7–10.
7. Гарнійчук, В. Сутність і структура патріотизму старших підлітків [Текст] / В. Гарнійчук // Управління освітою (Шкіл. світ). – 2009. – № 20. – С. 22-23.
8. Гнатюк В. Національне виховання як складова у побудові громадянського суспільства / В. Гнатюк // Світ виховання. – 2004. – № 1. – С. 33–36.
9. Дем’янюк Т. Інноваційні технології громадянського виховання /                Т. Дем’янюк // Директор школи. – 2008. – № 10. – С. 10-12.
10. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти: Затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт «Міністерство освіти і науки України». – Режим доступу: http:// www.osvita.org.ua. – Назва з екрану. – Мова укр. (дата звернення: 21.09.2014).
11. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти: Затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт «Міністерство освіти і науки України». – Режим доступу: http:// www.osvita.org.ua. – Назва з екрана. – Мова укр. (дата звернення: 21.09.2014).
12 Довідник класного керівника в запитаннях і відповідях /Авт. Упоряд. М.Є. Канцедал, О.М. Кривцова. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007. – 384.
13 Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності [Текст] // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. –  С. 3–8.
14 Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді // Державний вісник України. – 2002. – № 21. – С. 15–19.
15 Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013–2017 роки: Затвердж. колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 6/1-21 від 30.05.2012) [Електронний ресурс] // – Режим доступу:                      http:// www.osvita.org.ua. – Назва з екрану. – Мова укр. (дата звернення: 21.09.2014).
16 Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 [Електронний ресурс] – Режим доступу:                        http:// www.osvita.org.ua. – Назва з екрана. – Мова укр. (дата звернення: 21.09.2014).
17 Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України / Наказ МОН України від 31.10.2011 №1243 [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.moippo.mk.ua. – Назва з екрана. – Мова укр. (дата звернення: 24.09.2014).
18 Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сфері національно свідомого патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку: Постанова Верховної Ради України від 22 травня 2003 року №865-ІV // Голос України. – 2003. – 6 червня. –  С. 7.
19 Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році/ Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.14 №1/9-376 [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua – Назва з екрана. – Мова укр. (дата звернення: 24.09.2014).
20 Цибульова Л.В., Билдіна В.В. Довідник класного керівник,  7 – 8 класи. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок» 2007.
21 Сухомлинська О.В. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи / В.А. Сухомлинский // Шлях освіти.-1996. - №1.
22 Михайловський А.В. Традиційні і нові технології у навчальному процесі.-Режим доступу до роботи: http: / www.management.com.ua/ be/be 022.htme.
23 Інтернет – ресурси:
24 http://osvita.ua
25 http://teacherjournal.in.ua

13  «Учні – мої соратники»
14 Учитель…, вихователь, наставник, товариш, психолог… Працюю під девізом: «Учні – мої соратники». Намагаюсь, перш за все, зрозуміти дитину як особистість, дійти до її серця і душі. Тільки так можна працювати і отримувати результат: спільно, дружньо, весело та розумно. За весь час роботи завжди прищеплюю в учнях любов та повагу до рідного краю, літератури, Батьківщини та формування національно-патріотичних почуттів. Створення музею народознавства «Українська світлиця» власними силами, екскурсії по рідних місцях, лекторії, пошукова робота – все це допомагає вихованню справжнього патріота нашої Вітчизни.
15 Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням

Підпис учасника   Кошева Н.П.                        22 жовтня 2015 року

 

Приєднані документи:

АНКЕТА
Переглядів: 95
Дата публікації: 22:37 08.11.2015